Dichtbundels

Transparant

Transparant, een elfde kleur:
De psalmen in telkens elf woorden

met o.a. Psalm 23: Mijn Herder

Heur hoogste lied: een poëtische dialoog in beminnelijk dialect (2015)

bundel Wat was, wat is geweest

Wat was, wat is geweest: over verlies, vergeten, herinneren en het afscheid (2016)

met o.a. het verhaal: As ’t niet kan zoas het mut.

Deze bundels zijn te koop bij:
Het Huus met de Belle, Echten (Dr)
via de webshop van het Huus van de Taol, Beilen
met de Whats app knop of mail naar [ info @ gerdina.nl ]